Επιστροφή χρημάτων τα οποία λανθασμένα κατεβλήθησαν από πολίτες για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων και αυθαιρέτων κτισμάτων προβλέπει, μεταξύ άλλων,  η νέα εγκύκλιος (Εγκύκλιος 7, 28/5/2012 ) του ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικότερα:

Α) ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημυπαιθρίων  και λοιπών χώρων (βάσει του Ν. 3843/2010), δικαιούται επιστροφή του επιπλέον ποσού.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Α.1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Ο πολίτης συγκεντρώνει τα ακόλουθα έγγραφα: Ι) Αποδεικτικά καταβολής χρημάτων (Καταθετήρια στην τράπεζα ή εκτυπώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής), και ΙΙ) Φύλλο υπολογισμού προστίμου (το οποίο στο κάτω μέρος φέρει αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση που είχε κάνει λάθος υπολογισμό η Πολεοδομική Υπηρεσία πρέπει να της ζητηθεί να το διορθώσει με το σωστό ποσό.

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
Ο πολίτης πηγαίνει με τα ως άνω έγγραφα σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές (στην περίπτωση που έχει πληρώσει σε περισσότερες από μία Τράπεζες, επιλέγει μία). Εκεί απευθύνεται σε έναν υπάλληλο σε γραφείο (όχι σε ταμείο/γκισέ) και αιτείται επιστροφής χρημάτων, που στην τραπεζική ορολογία λέγεται «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται επιστροφής όλου του ποσού μίας εντολής ή  «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται μερικής επιστροφής (π.χ. πλήρωσε 1000€ αντί του ορθού 900€). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του, για να του πουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει και ποια στοιχεία/πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει προκειμένου να είναι πλήρες το αίτημα. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 2105241903 και 2105241919).

Α.3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   
Το υπερβάλλον ποσό, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχων (ΔΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ), επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στο λογαριασμό του, εντός περίπου 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

 
Β) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε δικαιούται της επιστροφής του επιπλέον ποσού.

Αναφορικά, δε, με τις επιστροφές από αυθαίρετα, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) ολική και β) μερική επιστροφή. H ολική επιστροφή γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν, δηλαδή, πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Αντίθετα, η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, με εκτιμώμενο χρόνο περί τους 2 μήνες. Η περίπτωση αφορά την επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου που έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη, είτε λόγω λάθους, είτε μετά από νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου. Η μερική επιστροφή θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις οριστικής (και όχι προσωρινής) δήλωσης και μόνο σε εφάπαξ καταβολή ποσού (όχι σε δόσεις).Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/72-epistrofi-hmiypaithrioi-afthaireta όπου μπορείτε να ενηµερωθείτε για τη «∆ιαδικασία  επιστροφής  χρηµάτων  που λανθασµένα καταβλήθηκαν για τακτοποίηση ηµιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων» και να έρθετε σε επικοινωνία για υποστήριξη και πληροφορίες σε σχετικά θέματα με 2 υποστηρικτικές Ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.
 
Παράταση της προθεσμίας για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου, εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς η σφοδρή οικονομική κρίση και οι άδειες τσέπες των Ελλήνων έχουν περιορίσει αισθητά των αριθμό των αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση.
 
Ενώ μέχρι τον Μάρτιο κατατίθεντο κατά μέσο όρο 3.500 δηλώσεις την ημέρα για την νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, τις τελευταίες εβδομάδες μόλις που ξεπερνούν τις 500, ενώ υπάρχουν μέρες που καταγράφεται μικρότερος αριθμός.
 
Όπως αναφέρει το Έθνος, η πιο πιθανή ημερομηνία όπου θα πέσει η αυλαία της τακτοποίησης θα είναι η 30η Σεπτεμβρίου.
 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι χιλιάδες από τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στη ρύθμιση και πλήρωσαν κάποιες από τις δόσεις, τους τελευταίους μήνες έχουν κηρύξει… στάση πληρωμών λόγω έλλειψης ρευστού.
 
Παγώνουν μέχρι τις εκλογές οι κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, ενώ παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας των ελληνικών θαλασσών δείχνει η ηγεσία του, επικεφαλής της οποίας έχει τεθεί ως υπηρεσιακός υπουργός, ο πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Γρηγόρης Τσάλτας.

Σύμφωνα με κύκλους του ΥΠΕΚΑ, παρά τις περιορισμένες αρμοδιότητες της υπηρεσιακής κυβέρνησης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία, τη διατήρηση, τη διαφύλαξη και τη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος σε όλα τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια κληρονομιά της χώρας συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων και των παράκτιων περιοχών.

Παράλληλα, όπως τόνιζαν οι ίδιοι κύκλοι, το ΥΠΕΚΑ είναι υποχρεωμένο να παγώσει τις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων, μέχρι τη διενέργεια των εκλογών 2012, αρμοδιότητα για την οποία είναι συνυπεύθυνοι και άλλοι φορείς, ενώ παράλληλα προωθούνται συγκεκριμένα προεδρικά διατάγματα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα οποία ωστόσο χρειάζονται έγκριση από τον πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο.
 
Ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατεδάφιση των αυθαίρετων στη Mύκονο, όπως ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Περιβάλλοντος. Oι υπηρεσίες του υπουργείου συνέκριναν τις δορυφορικές φωτογραφίες με τις αεροφωτογραφίες και εντόπισαν και κατέγραψαν όλα τα αυθαίρετα που υλοποιήθηκαν μετά την καταληκτική ημερομηνία (28/7/2011).

Δεν ανακοινώθηκε πάντως συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις επιχειρήσεις κατεδαφίσεων, ούτε αν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα με την «έλλειψη συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που μπλοκάρουν τις κατεδαφίσεις και την υποστελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου», όπως το ίδιο το υπουργείο έχει παραδεχτεί.

Την ίδια στιγμή, δύο πολύ σοβαρά προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση:

Το σύνολο όσων μπήκαν στη ρύθμιση, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη πληρώσει πάνω από 473.000.000 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσουν ακόμα 1,5 δισ. ευρώ σε δόσεις για την αποπληρωμή των προστίμων, συνεχίζουν να θεωρούνται παράνομοι. Δεν είναι νομικά κατοχυρωμένοι άρα είναι και εκτεθειμένοι απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή του νόμου. Αιτία γι' αυτό αποτελεί το γεγονός ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν προχώρησε ποτέ, ως όφειλε, τη διαδικασία της δεύτερης φάσης. Η δεύτερη φάση, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι το Καλοκαίρι, έπρεπε να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2011. Για να γίνει αυτό όμως έπρεπε το υπουργείο να προχωρήσει στην έκδοση μιας σειράς εγκυκλίων. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Σε αυτή τη β' φάση οι πολίτες και οι μηχανικοί τους έπρεπε να καταθέσουν μια σειρά δικαιολογητικών και μόνο ύστερα κι από αυτόν τον έλεγχο θα ολοκληρωνόταν νομικά η διαδικασία της τακτοποίησης.

Ένας στους έξι ιδιοκτήτες που μπήκαν στη ρύθμιση, το έκαναν χωρίς να καταθέσουν ιδιωτικά έγγραφα που να πιστοποιούν το χρόνο ανέγερσης των κτιρίων τους. Το δικαίωμα αυτό τους το έδωσε τροποποίηση του νόμου που έγινε από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό όμως, άνοιγε... παραθυράκι που έδινε το δικαίωμα σε κάποιους να χτίσουν νέα αυθαίρετα και ψευδώς να δηλώσουν ότι τα έχτισαν πριν από τον Ιούλιο του 2011 που είναι ο χρόνος που έθετε ο νόμος. Επιπλέον, πολλοί με ψευδείς δηλώσεις «γέρασαν» τα σπίτια τους προκειμένου να πληρώσουν μικρότερο πρόστιμο αφού προβλέπονται εκπτώσεις με βάση την παλαιότητα του κτιρίου.

Όλο αυτό σταμάτησε μετά την παρέμβαση του ΣτΕ τον περασμένο Μάρτιο το οποίο κατέστησε σαφές ότι τακτοποιήσεις πρέπει να γίνονται μόνο με την προσκόμμιση δημοσίων εγγράφων. Αποτέλεσμα αυτού είναι να βρίσκονται στον «αέρα» όσοι δεν κατέθεσαν δημόσια έγγραφα (περίπου 50.000 περιπτώσεις) καθώς δεν υπάρχει κανείς να τους πει αν πρέπει να επιστρέψουν στη διαδικασία και να υποβάλουν εκ νέου έγγραφα ή όχι. Όμως, μέσα σε αυτές τις 50.000 υπάρχουν αρκετοί που έκαναν ψευδείς δηλώσεις και αυτοί τώρα, με βάση το νόμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις.

Ερχονται παρατάσεις...
Πάντως, οι ρυθμοί της τακτοποίησης παραμένουν χαμηλοί αφού μέχρι τώρα έχουν μπει στη ρύθμιση περίπου 327.000 αιτήσεις, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά από τη συντηρητικότερη εκτίμηση για πάνω από 1 εκατ. αυθαίρετα σε όλη τη χώρα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων έχει παραταθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2012. Η αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του τεχνικού φακέλου, για τις υποβαλλόμενες, μετά τις 28 Φεβρουαρίου του 2012 αιτήσεις, έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2012. Δεν θεωρείται απίθανο να αποφασιστεί και νέα παράταση, κάτι που ζητούν αρκετοί φορείς, μεταξύ αυτών και το ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος). Τα μέχρι τώρα εισπραχθέντα έσοδα (παράβολα και εισπραχθέντα πρόστιμα) είναι της τάξεως των 473 εκατ. ευρώ και η εκτίμηση είναι πως αν όλες οι κατατεθειμένες αιτήσεις φθάσουν στο τελικό στάδιο τα συνολικά έσοδα θα είναι της τάξεως των 2 δισ. ευρώ.

Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία
 
Μπορεί η ρύθμιση για την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων να εκπνέει στις 30 Ιουνίου του 2012 μετά από συνεχείς παρατάσεις, αλλά το δημόσιο βλέπει τα έσοδα να μην είναι τα αναμενόμενα.

Ο ημερήσιος ρυθμός υποβολής δηλώσεων, όπως προκύπτει από τη στατιστική του ΥΠΕΚΑ, μειώθηκε ραγδαία και από τις 3.500-4.000 έπεσε στις 500-700, ήταν δηλαδή έως και υποπενταπλάσιος σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Ως τις 6 Μαΐου είχαν υποβληθεί 327.684 δηλώσεις «τακτοποίησης» αυθαίρετων κατασκευών ή και χρήσεων, εκ των οποίων το 15% έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες εξοφλώντας ολόκληρο το πρόστιμο, ενώ το 38,5% τελεί ακόμη σε αρχικό στάδιο. Παράλληλα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι 133.746 αυθαίρετα έχουν αλλάξει ιδιοκτήτη.

Επίσης, μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί 471,6 εκατομμύρια ευρώ από παράβολα (156 εκατομμύρια ευρώ) και πρόστιμα (315,5 εκατομμύρια ευρώ). Η ολοκλήρωση της «ρύθμισης» και των 327.684 δηλώσεων θα φέρει εισπράξεις περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσόν το οποίο, σύμφωνα με τον Ν.4014/2012, θα διοχετευθεί στο Πράσινο Ταμείο.

Στο μεταξύ το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι πραγματοποιείται διασταύρωση στοιχείων στη Μύκονο, καθώς αεροφωτογραφίες δείχνουν μεγάλο αριθμό αυθαιρέτων που υπήχθησαν παρανόμως στη ρύθμιση, καθώς ανεγέρθησαν μετά τον Ιούλιο του 2011.

«Ξεκινούν από την αρμόδια υπηρεσία, τους ελεγκτές δόμησης και την ειδική υπηρεσία κατεδαφίσεων όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών στη Μύκονο», σύμφωνα με το υπουργείο.

Ωστόσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της καταγραφής των αυθαιρέτων, ο ορισμός της αρμοδιότητας των κατεδαφίσεων, η έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων και οι αναθέσεις εργολαβιών, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009