Μεγάλο θέμα, που αφορά τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα ανοίγει το ΙΚΑ με εγκύκλιο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα και στην οποία σαφώς αναφέρει ότι ανεξάρτητα από το αν εκδοθεί -εκ των υστέρων- ή όχι οικοδομική άδεια για το αυθαίρετο, πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον ΓΟΚ διαδικασία ενώπιον του ΙΚΑ (αναγγελία έργου, πίνακας, εισφορές κ.λπ.)

Από την πλευρά του, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιφυλάχθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο, καθώς απαιτείται επισταμένη μελέτη της εγκυκλίου.

Το θέμα των εισφορών, που προκύπτουν από την ένταξη των αυθαιρέτων στη ρύθμιση, είχε τεθεί μετά τη δημοσιοποίηση του κειμένου του νόμου και είχε ξεπεραστεί με τη δέσμευση του υπουργείου μέρος των εσόδων, που θα εισέρρεαν στα δημόσια ταμεία να δοθούν στο ΙΚΑ, προκειμένου να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ακινήτων.

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ έχει λαμβάνειν 15% επί του παραβόλου νομιμοποίησης, ως ποσοστού - πλαφόν επί των ασφαλιστικών εισφορών για την όποια σχετική οικοδομική δραστηριότητα.

Ωστόσο, στην εγκύκλιο, που δημοσιοποιήθηκε χθες, διευκρινίζεται ότι εφόσον καταβληθεί το «αρχικό παράβολο», παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας εντός προθεσμίας τριών ετών.

Επισημαίνει επιπλέον ότι, ακόμη και αν καταβληθεί το «ειδικό πρόστιμο» που προαναφέρεται και το οποίο περιορίζεται στο αρχικό παράβολο, θα πρέπει και από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, με βάση το συγκεκριμένο άρθρο του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

Επομένως, πέραν των όποιων άλλων καταβολών, που ενδεχομένως απαιτούνται για τον σχηματισμό φακέλου για την πολεοδομία (εφορία κ.λπ.) και ανεξάρτητα αν θα εκδοθεί ή όχι οικοδομική άδεια μέσα στην τριετία, πρέπει να λαμβάνει γνώση το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αναγγελία του έργου, προσκόμιση πίνακα του άρθρου 38 του κανονισμού ασφάλισης συμπληρωμένο από τον επιβλέποντα το έργο μηχανικό).

Το υποκατάστημα του ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των καταβλητέων εισφορών, όταν λάβει γνώση, θα πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες και εφόσον δεν έχει ασφαλισθεί το απασχολούμενο προσωπικό κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα προβεί σε έλεγχο, για την αναζήτηση στοιχείων αναφορικά με τον χρόνο κατασκευής κ.λπ. (έλεγχο για τυχόν παραγραφή του δικαιώματος για καταλογισμό εισφορών λόγω παρέλευσης δεκαετίας) και εν συνεχεία σε υπολογισμούς των καταβλητέων εισφορών βάσει των πινάκων του άρθρου 38 παρ. 1 του κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στην αναζήτηση αυτών.

Η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ (Αρ.Πρωτ.: Ε41/432 - 18/11/2011)

Πηγή: Εφημερίδα Κέρδος

Comments are closed.

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009