Επιστρέφονται φόροι σε όσους τακτοποίησαν ημιυπαίθριους σε πρώτη κατοικία.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών που «τακτοποίησαν» τους ημιυπαίθριους ή υπόγειους χώρους των σπιτιών τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3843/2010, έχουν τώρα το δικαίωμα να πάρουν πίσω τυχόν επιπλέον φόρους μεταβίβασης, που πλήρωσαν κατά την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων, εφόσον είχαν ενταχθεί στις ρυθμίσεις περί απαλλαγής λόγω πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίστηκαν σε εγκύκλιο που είχε εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών στις 31-5-2011, οι διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας εφαρμόζονται και για την επιφάνεια των «τακτοποιούμενων» ημιυπαίθριων ή υπόγειων χώρων, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία των ρυθμισθέντων χώρων, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του. Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα εγκύκλιο επί του συγκεκριμένου θέματος, διευκρινίζοντας τα εξής:

1. Τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο της 31ης-5-2011 σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας σε «τακτοποιούμενους» ημιυπαίθριους ή υπόγειους χώρους και τη δυνατότητα επιστροφής του ήδη καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης ισχύουν και για τους χώρους που έχουν ρυθμισθεί με το ν. 3775/2009, επί υπουργίας Γ. Σουφλιά. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης των συγκεκριμένων χώρων κατά το χρόνο της αγοράς.

2. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα επιστροφής του καταβληθέντος φόρου μεταβίβασης για την αξία των χώρων που είχαν ήδη ρυθμισθεί με το ν. 3843/2010 ή με το ν. 3775/2009, δεν απαιτείται η σύνταξη συμπληρωματικής πράξης του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου, εφόσον αναγράφεται σε αυτό ότι ο αγοραστής έτυχε του ευεργετήματος της απαλλαγής πρώτης κατοικίας για την αγορά του ακινήτου (π.χ. ημιυπαίθριοι χώροι που προσαυξάνουν την επιφάνεια του διαμερίσματος για την αγορά του οποίου είχε χορηγηθεί απαλλαγή πρώτης κατοικίας). Αντίθετα απαιτείται η σύνταξη και η μεταγραφή της συμπληρωματικής πράξης του συμβολαίου για τα ακίνητα για τα οποία δεν έχει αναγραφεί στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο η χορήγηση απαλλαγής πρώτης κατοικίας (π.χ. αγορά αυτοτελούς υπόγειου αποθηκευτικού χώρου που είχε μετατραπεί σε χώρο κατοικίας και για το οποίο δεν είχε χορηγηθεί απαλλαγή).

3. Η απαλλαγή χορηγείται σε ρυθμισθέντες ημιυπαίθριους χώρους, έστω και αν το εμβαδόν τους που αναγράφεται στη βεβαίωση της πολεοδομίας παρουσιάζει μικρή απόκλιση σε σχέση με το αναγραφόμενο στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο (ή στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας) εμβαδόν τους (λόγω διαφορετικού τρόπου υπολογισμού της επιφάνειας του ημιυπαίθριου χώρου για την τακτοποίησή του).

4. Τα προαναφερθέντα εφαρμόζονται ανάλογα και στη φορολογία κληρονομιών και γονικών παροχών.

Comments are closed.

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009