Επιστροφή χρημάτων τα οποία λανθασμένα κατεβλήθησαν από πολίτες για τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων και αυθαιρέτων κτισμάτων προβλέπει, μεταξύ άλλων,  η νέα εγκύκλιος (Εγκύκλιος 7, 28/5/2012 ) του ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικότερα:

Α) ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε κατά την τακτοποίηση ημυπαιθρίων  και λοιπών χώρων (βάσει του Ν. 3843/2010), δικαιούται επιστροφή του επιπλέον ποσού.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Α.1) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
Ο πολίτης συγκεντρώνει τα ακόλουθα έγγραφα: Ι) Αποδεικτικά καταβολής χρημάτων (Καταθετήρια στην τράπεζα ή εκτυπώσεις ηλεκτρονικής τραπεζικής), και ΙΙ) Φύλλο υπολογισμού προστίμου (το οποίο στο κάτω μέρος φέρει αυτοκόλλητο όπου αναγράφεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ. Σε περίπτωση που είχε κάνει λάθος υπολογισμό η Πολεοδομική Υπηρεσία πρέπει να της ζητηθεί να το διορθώσει με το σωστό ποσό.

Α.2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  
Ο πολίτης πηγαίνει με τα ως άνω έγγραφα σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα της τράπεζας από την οποία έκανε μία ή περισσότερες πληρωμές (στην περίπτωση που έχει πληρώσει σε περισσότερες από μία Τράπεζες, επιλέγει μία). Εκεί απευθύνεται σε έναν υπάλληλο σε γραφείο (όχι σε ταμείο/γκισέ) και αιτείται επιστροφής χρημάτων, που στην τραπεζική ορολογία λέγεται «ΑΙΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται επιστροφής όλου του ποσού μίας εντολής ή  «ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» όταν αιτείται μερικής επιστροφής (π.χ. πλήρωσε 1000€ αντί του ορθού 900€). Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει τη διαδικασία, του ζητείται να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Οργάνωσης της Τράπεζάς του, για να του πουν τι ακριβώς πρέπει να κάνει και ποια στοιχεία/πληροφορίες πρέπει να συμπληρώσει προκειμένου να είναι πλήρες το αίτημα. Αν ο υπάλληλος συνεχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολία μπορεί να τηλεφωνήσει στο Πράσινο Ταμείο (τηλ. 2105241903 και 2105241919).

Α.3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ   
Το υπερβάλλον ποσό, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία ταυτοποίησης και ελέγχων (ΔΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ), επιστρέφεται στον πολίτη με πίστωση στο λογαριασμό του, εντός περίπου 5 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

 
Β) ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Ο κάθε πολίτης που κατέβαλε, από λάθος, ποσό μεγαλύτερο από αυτό που όφειλε δικαιούται της επιστροφής του επιπλέον ποσού.

Αναφορικά, δε, με τις επιστροφές από αυθαίρετα, διακρίνονται δύο περιπτώσεις: α) ολική και β) μερική επιστροφή. H ολική επιστροφή γίνεται αυτόματα από το ΤΕΕ. Αν, δηλαδή, πραγματοποιηθεί πληρωμή που δεν αντιστοιχεί σε οφειλή, επιστρέφεται αυτόματα στον οφειλέτη. Αντίθετα, η μερική επιστροφή θα είναι δυνατή όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση της αντίστοιχης διαδικασίας από το ΥΠΕΚΑ, με εκτιμώμενο χρόνο περί τους 2 μήνες. Η περίπτωση αφορά την επιστροφή υπερβάλλοντος ποσού προστίμου που έχει ήδη καταβληθεί από τον πολίτη, είτε λόγω λάθους, είτε μετά από νεώτερες νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ως αποτέλεσμα υπολογισμό μικρότερου προστίμου. Η μερική επιστροφή θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις οριστικής (και όχι προσωρινής) δήλωσης και μόνο σε εφάπαξ καταβολή ποσού (όχι σε δόσεις).Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση http://www.prasinotameio.gr/index.php/el/anakoinoseis/nea-prasinou-tameiou/72-epistrofi-hmiypaithrioi-afthaireta όπου μπορείτε να ενηµερωθείτε για τη «∆ιαδικασία  επιστροφής  χρηµάτων  που λανθασµένα καταβλήθηκαν για τακτοποίηση ηµιϋπαιθρίων και αυθαιρέτων» και να έρθετε σε επικοινωνία για υποστήριξη και πληροφορίες σε σχετικά θέματα με 2 υποστηρικτικές Ομάδες που έχουν δημιουργηθεί.

Comments are closed.

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009