Τις διαδικασίες προκειμένου να διαγράψει ένας πολίτης βεβαιωθέντα πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί σε αυθαίρετα, που πλέον έχουν «τακτοποιηθεί», αναλύει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Περιβάλλοντος. Η εγκύκλιος, η οποία απεστάλη προχθές Τρίτη στις πολεοδομίες της χώρας καταγράφει επίσης τη διαδικασία για τη σύνδεση των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και ενημερώνει για τον υπολογισμό των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών τα οποία δεν έχουν «τακτοποιηθεί».

Σχετικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με ανείσπρακτα ποσά παλαιότερων προστίμων, οι πολεοδομίες πρέπει να προβούν άμεσα στη διαδικασία ακύρωσης με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) τυχόν βεβαιωθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών, οι οποίες έχουν πλέον υπαχθεί στη ρύθμιση των ημιυπαιθρίων και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία. Ο πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία τη σχετική βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ΤΕΕ και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού με συνημμένα τα σχέδια της αυθαίρετης κατασκευής, τα οποία θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα, όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

Σχετικά με τη διαδικασία σύνδεσης των αυθαιρέτων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας διευκρινίζεται ότι υποβάλλεται στον αρμόδιο οργανισμό βεβαίωση του ΤΕΕ η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής και με την οποία βεβαιώνεται η καταβολή τουλάχιστον της α΄ δόσης του προστίμου.

Η βεβαίωση συνοδεύεται από αίτηση που περιγράφει με σαφήνεια το προς ηλεκτροδότηση κτίσμα ή χώρο και στην οποία αναγράφεται η τοπική ή δημοτική κοινότητα και η επιφάνειά του.

Για όσα κτίρια έχουν ανεγερθεί με βάση οικοδομική άδεια και έχουν αποπερατωθεί, αλλά δεν έχουν συνδεθεί με τα δίκτυα, και περιλαμβάνουν αποπερατωμένες αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκαταστήσει αυθαίρετες χρήσεις, προσκομίζεται η αίτηση και η βεβαίωση με συνημμένα σχέδια κάτοψης και τομής της πραγματικής κατάστασης (σε κλίματα 1 προς 100). Σε αυτά σημειώνονται οι τακτοποιημένοι χώροι. Επίσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι τα ίδια σχέδια θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα όταν ενεργοποιηθεί. Εάν οι αυθαίρετες κατασκευές δεν είναι αποπερατωμένες πρέπει να προηγηθεί έκδοση εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης.

Σχετικά με τον υπολογισμό των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών τα οποία δεν έχουν «τακτοποιηθεί» με τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα οι πολεοδομίες μπορούν να επιβάλλουν, όπως ίσχυε και πριν: - πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου (επιφάνεια επί τιμή ζώνης) - πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου για κάθε έτος διατήρησής του, από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης, έως την κατεδάφιση ή την επαναφορά της χρήσης, ή τη νομιμοποίησή του με την έκδοση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.

Για αυθαίρετη εγκατάσταση ή εργασία η οποία δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια χώρου (π.χ. μάντρες, ξέθαμα υπογείου κλπ) το ύψος των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερα από 500 ευρώ.

Στην περίπτωση μη αποπερατωμένου κτηρίου, κατασκευής ή εγκατάστασης η συμβατική αξία του αυθαιρέτου υπολογίζεται ως πλήρως αποπερατωμένου.

Πηγή: Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ

Comments are closed.

  K+M architects
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Ρύθμιση Αυθαιρέτων - Ημιυπαιθρίων

  Το γραφείο μας αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην πολεοδομική Νομοθεσία, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων..

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε Δωρεάν ή και να  αναλάβουμε υπεύθυνα την Τακτοποίηση της Αυθαίρετης ιδιοκτησίας σας  ή τη χορήγηση Βεβαίωσης Μηχανικού με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία και το Ελάχιστο δυνατό Κόστος για εσάς.

  Ρύθμιση είναι... θα περάσει!!!

  Ακολουθήστε μας στο twitter
  @kmarchitects

  Αρχείο Νέων

  June 2012
  May 2012
  April 2012
  March 2012
  February 2012
  January 2012
  December 2011
  November 2011
  October 2011
  September 2011
  April 2011
  March 2011
  February 2011
  January 2011
  December 2010
  November 2010
  October 2010
  September 2010


K+M architects ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - Σύμβουλοι Μηχανικοί - Διεύθυνση: Κρατερού 10 & Ταξίλου 12 - Τηλ.: 210 7489009